ללא מדריך

 
 
 

 
חינם
בתשלום
תשלום לחיצוניים בלבד
 
ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
שבת
21:30 - 22:45
ללא מדריך
אולם כדורסל
 
20:00 - 21:15
ללא מדריך
אולם כדורסל
20:30 - 22:00
ללא מדריך
אולם כדורסל
 
16:30 - 18:30
ללא מדריך
אולם כדורסל
 
 
 
21:30 - 22:45
ללא מדריך
אולם כדורסל