ללא מדריך

 
 
 

 
חינם
בתשלום
תשלום לחיצוניים בלבד
 
ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
שבת
20:30 - 21:45
ללא מדריך
אולם כדורסל
 
19:15 - 20:30
ללא מדריך
אולם כדורסל
20:30 - 22:00
ללא מדריך
אולם כדורסל
 
16:30 - 18:30
ללא מדריך
אולם כדורסל
 
 
 
20:45 - 22:00
ללא מדריך
אולם כדורסל