מערכת חוגים

הדפסה
 
חינם
בתשלום
תשלום לחיצוניים בלבד
 
ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
שבת
13:15 - 15:00
אולם כדורסל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:15 - 17:00
אולם כדורסל
 
 
16:50 - 17:40
מגרש קטרגל
17:00 - 17:50
מגרש קטרגל
 
 
 
 
16:50 - 17:40
מגרש קטרגל
 
 
17:45 - 18:35
מגרש קטרגל
 
 
17:40 - 18:30
מגרש קטרגל
 
 
17:45 - 19:15
אולם כדורסל
 
18:00 - 18:50
מגרש קטרגל
 
 
 
 
 
18:00 - 18:50
מגרש קטרגל
 
18:50 - 19:40
מגרש קטרגל
 
 
 
19:40 - 20:30
מגרש קטרגל
17:40 - 18:30
מגרש קטרגל
 
 
18:30 - 19:20
מגרש קטרגל
 
 
 
 
 
 
 
 
18:50 - 19:40
מגרש קטרגל
19:20 - 20:10
מגרש קטרגל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:40 - 20:30
מגרש קטרגל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:30 - 19:20
מגרש קטרגל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:20 - 20:10
מגרש קטרגל