זמינות מסלולים בבריכות

 
הבריכה הפנימית עומדת רוב היום לרשות המנויים, בשעות אחה"צ  מסלולים 1-2 עומדים לרשות לימודי שחיה
בבריכה החיצונית מתקיימים אימוני שחיה בבקרים המוקדמים (נבחרות) ואחה"צ יש פעילות חוגים ונבחרות 
כל זאת לצד שחיית מנויים. במערכת המצורפת תוכלו לבדוק בכל שעה כמה מסלולים מוקצים לפעילות מחלקת השחיה וכמה עבור המנויים:
 
 
בחודש אוגוסט אימוני השחיה בבריכה החיצונית עוברים לימים ב,ה בלבד ! 
בבוקר מוקדם אין אימונים וכלל (רק קבוצת המבוגרים מתאמנת 9-10)