נהלי חוגים

 
 

כללי
 
חוגים הכלולים במחיר המנוי מיועדים למנויים בלבד.

עונת החוגים נפתחת ב1 בספטמבר. חוגי הילדים מסתיימים ב30 ליוני , וחוגי המבוגרים מסתיימים באמצע אוגוסט למעט חוגים שעודכנו אחרת.

משתתפי החוגים נדרשים לחתום על הצהרת בריאות.

השתתפות בחוגי מבוגרים הינה מגיל 16 ומעלה.

הכניסה לאולמות החוגים בלבוש מלא, לא רטובים וללא אוכל ושתיה.

הזכות להשתתפות בחוג תקפה כל עוד המנוי בתוקף. במידה ולא חודש המנוי, המשתתף ייגרע באופן אוטומטי מהחוג הכלול.

למען הסר ספק, מנוי המשתתף בחוג בתשלום שפג תוקף המנוי ואינו מתכוון לחדשו, מחוייב להגיע למשרדי הפארק ע"מ להסדיר תשלום כמשתתף חיצוני, במידה והחוג פתוח למשתתפים חיצוניים שאינם מנויים.

הפארק רשאי להחליט על ביטול חוג או לשנות שעות וימי פעילות במהלך העונה עקב אי עמידה במספר המשתתפים או כל שיקול ארגוני אחר שאינו תואם את מדיניות החוגים.

הודעות על שינוי או עדכון בחוגים יישלחו ב- SMS לקבוצת משתתפי החוג ו/או באתר הבית של הפארק.

הפארק רשאי להרחיק ו/או להפסיק השתתפותו של נרשם בפעילות בשל הפרות משמעת ו/או התנהגות בלתי הולמת.

 
חוגים בתשלום

ידוע ומוסכם על בעל המנוי, כי מלבד עלות דמי המנוי, רשאית הנהלת המועדון לגבות דמי השתתפות בגין חוגים מסויימים

הפסקת השתתפות בחוג בתשלום תיעשה על ידי הודעה בכתב למשרד הפארק. הביטול ייכנס לתוקף בחודש הבא לבקשה. לא יינתן זיכוי רטרואקטיבי.

הקפאת חוג תוכל להתבצע פעם אחת בעונה, ולחודש ימים בלבד.

התשלום הינו על חודש מלא גם אם היתה השתתפות חלקית .

משתתף רשאי להצטרף לשיעור ניסיון פעם אחת בכל חוג. במידה ויחליט להירשם, התשלום הראשון יכלול את שיעור הניסיון.

 
חוגי ילדים

פארק המים מחוייב לתת לכל ילד חוג אחד. הפארק יעשה כל מאמץ לשבץ את הילדים לחוגים על פי בחירתם.

בכל חוג תוגדר מכסה מקסימלית של משתתפים. כל המעוניין להצטרף לחוג שמכסתו נסגרה, ייכנס לרשימת המתנה.

משתתף בחוג ילדים הכלול במנוי שיעדר 3 פעמים ברציפות ללא הודעה מראש, ייגרע באופן אוטומטי מרשימת המשתתפים.

לילד המשתתף בחוג ואינו מנוי במועדון, תתאפשר כניסה עם מלווה מבוגר אחד בלבד, אשר אינו רשאי להשתמש במתקני הפארק .