מחיר תעודת חברות בעמותת הפארק

 
 
 
בישיבת וועד מנהל שהתקיימה בתאריך 9/5/16, הוחלט שעלות תעודת חברות בעמותה תהיה 45,000 ₪.