מדריכים שונים

 
 
 

 
חינם
בתשלום
תשלום לחיצוניים בלבד
 
ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
שבת
19:30 - 20:30
מדריכים שונים
חדר ספינינג
20:00 - 21:00
מדריכים שונים
חדר ספינינג
19:00 - 20:00
מדריכים שונים
חדר ספינינג
19:30 - 20:30
מדריכים שונים
חדר ספינינג
20:30 - 21:30
מדריכים שונים
אולם 2
07:30 - 08:30
מדריכים שונים
חדר ספינינג
08:30 - 09:30
מדריכים שונים
חדר ספינינג
 
21:00 - 22:00
מדריכים שונים
אולם 3
 
 
 
15:30 - 16:30
מדריכים שונים
חדר ספינינג
08:30 - 09:30
מדריכים שונים
אולם 1