מדריכים שונים

 
 
 

 
חינם
בתשלום
תשלום לחיצוניים בלבד
 
ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
שבת
19:30 - 20:30
מדריכים שונים
חדר ספינינג
20:00 - 21:00
מדריכים שונים
חדר ספינינג
19:00 - 20:00
מדריכים שונים
חדר ספינינג
19:30 - 20:30
מדריכים שונים
חדר ספינינג
19:15 - 20:15
מדריכים שונים
חדר ספינינג
07:30 - 08:30
מדריכים שונים
חדר ספינינג
08:30 - 09:30
מדריכים שונים
חדר ספינינג
 
 
 
 
 
16:15 - 17:15
מדריכים שונים
חדר ספינינג
08:30 - 09:30
מדריכים שונים
אולם 1