תחרות הורים וילדים

 
במסגרת מחנה אימונים של בית הספר לטניס נערכה תחרות הורים וילדים היה מהנה וכל ילד קיבל מדליית השתתפות.