מערכת חוגים

הדפסה
 
חינם
בתשלום
תשלום לחיצוניים בלבד
 
ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
שבת
 
16:00 - 17:00
מגרש קטרגל סינטטי
 
 
16:00 - 16:50
מגרש קטרגל סינטטי
16:00 - 17:00
מגרש קטרגל סינטטי
 
 
16:00 - 16:50
מגרש קטרגל סינטטי
 
 
 
 
16:50 - 17:40
מגרש קטרגל סינטטי
16:50 - 17:40
מגרש קטרגל סינטטי
 
 
17:00 - 18:00
מגרש קטרגל סינטטי
 
 
17:00 - 18:00
מגרש קטרגל סינטטי
 
 
 
 
 
 
17:40 - 18:30
מגרש קטרגל סינטטי
 
 
17:40 - 18:30
מגרש קטרגל סינטטי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:30 - 19:20
מגרש קטרגל סינטטי
 
 
 
18:30 - 19:20
מגרש קטרגל סינטטי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:20 - 20:10
מגרש קטרגל סינטטי
 
 
19:00 - 20:30
בריכה פנימית
 
 
 
 
 
 
19:20 - 20:10
מגרש קטרגל סינטטי