ספינינג משולב

 
 
 
רמה:
ממשיכים
 
מדריך:
 
סוג הפעילות:
ספינינג
 
 
 
אימון ספינינג בשילוב תרגילי חיזוק
מיועד למשתתפי הספינינג בלבד 
 
 
מועדי הפעילות:
 
יום
משעה
עד שעה
אולם
ראשון
19:00
20:30
חדר ספינינג
 
שלישי
19:00
20:30
חדר ספינינג
 
מחירים:
 
 
מנוי
לא מנוי
פעם בשבוע
--
--
 
פעמיים בשבוע
--
220
 
ללא הגבלה
60
--
 
שלח לחבר הדפסה חזרה