זמינות מסלולים בבריכות

 
בחודש אוגוסט יש מסגרת מצומצת   של אימוני שחיה 
זמינות המסלולים בבריכה  מפורטת בקובץ הבא
 
 
 
בבריכה הפנימית אחהצ מוקצים שני מסלולים ללימודי שחיה , מצורף קובץ עם פרוט חלוקת המסלולים לאורך כל השנה