בעלי תפקידים

 
 

שם

מס' השלוחה הישירה

מס' הטלפון חיצוני - אישי

כתובת מייל

אריק מורה- מנכ"ל הפארק

801

08-6681801

arik@reutpark.co.il

מלי פרץ- מנהלת שרות לקוחות, מזכירת מנכ"ל

802 08-6681802
mali@reutpark.co.il

ענבל סולם - מנהלת שיווק ואירועים ופרוייקטים

818

08-6681818

inbal@reutpark.co.il

טלי עמרם - מנהלת   כספים           

804

08-6681804

tali@reutpark.co.il

דפנה צוברה  - מחלקת כספים           

803

08-6681803

  dafna@reutpark.co.il

לירון אברהמי - מנהלת חוגים

808

08-6681808

 

מנהלת מחלקת מנויים -
אורנה אלנבוגן       

809,810

08-6681809/10

office@reutpark.co.il

גבע צור – מנהל תפעול

811

08-6681811

geva@reutpark.co.il

מתי שמר - מנהל אחזקה

812

08-6681812

matti@reutpark.co.il

ציון ראובן - מנהל חדר כושר וספינינג

817

08-6681817

zion@reutpark.co.il

סרג'יי – מנהל בי"ס לטניס

813

08-6681813

sergeyal@netvision.net.il

כרמל – מנהל בי"ס לשחייה

807

08-6681807

carmel.livyatan@gmail.com

חדר כושר

805

08-6681805

 

חובש/מרפאה

806

08-6681806

 

עמדת כניסה

820

08-6681820