הוועד המנהל

 
חברי הוועד המנהל "פארק המים רעות"
 
 
 

שם חבר הועד

כתובת

דואר אלקטרוני

טלפון בבית

נייד

איתן מנור - יו"ר

גיתית 7, רעות

manoretan@gmail.com

08-9263398

054-2450123

אבישי ברייר – סגן יו"ר

רקפת 5, רעות

     avishaybrayer@gmail.com          

08-9718201

052-6006790

רותי סבטייה - גזברית

גלבוע 13, רעות

Ruty.sr@gmail.com

08-9263276

052-2898323

משה מרמור

שוהם 4, רעות

Marmor211@gmail.com

08-9263963

050-7651368

בני קדר

אירוסים 89, רעות

kedarb@mot.gov.il

08-9262041

054-5661300

ארז ניסן

אסתר המלכה 58 מודיעין

erez.nissan@gmail.com

08-9268393

050-6276808

אפרת פומרנץ

גליל 84, רעות

Ephrat.nlicc@nil.org.il

08-9264434

052-6614701

חברי ועדת ביקורת

בני כהן

רותם 27, רעות

benicohe@012.net.il

08-9263999

052-8366162

ירון רוזינר

גליל 16, רעות

yarosiner@yahoo.com

08-9261461

054-5224191

שי קול

שקמה 22, רעות

shai@dekeloil.com

077-5338339

054-2222064