שיאי פארק המים

 
 

בנים

משחה

בנות

50 מ'

25 מ'

25 מ'

50 מ'

נמרוד חייט

24.62 (09) 

נמרוד חייט

24.53 (10)

50 פרפר

טל מורנו 

28.08 (18)

טל מורנו

28.62 (19)

נמרוד חייט

53.63 (09) 

נמרוד חייט

53.68 (12)

100 פרפר

רותם פלד

1:02.09 (98)

רותם פלד

1:02.09 (98)

נמרוד חייט

1:57.97 (09)

נמרוד חייט

1:59.1 (12)

200 פרפר

עמית בכר  

 
2:14.27 (10)

עמית בכר

2:15.08 (10)

אור סבטייה

27.17 (13)   

נמרוד חייט

26.67 (10)

50 גב

שחר מנחם 

28.49 (16)

שחר מנחם

29.22 (17)

גיא סגל

59.33 (13)     

נמרוד חייט

55.74 (10)

100 גב

שחר מנחם

 
1:00.43 (17)

שחר מנחם

1:02.59 (17)

שחר גפן

2:07.49 (13)

נמרוד חייט

2:00.38 (10)

200 גב

דקל שחף

 
2:12.00 (09)

שחר מנחם

2:13.16 (18)

אלון וייסמן

29.10 (13)  

אלון ויסמן

28.24 (14)

50 חזה

גלי פסקרה

 
32.31 (18)

גלי פסקרה

33.28 (19)

אלון וייסמן

1:03.71 (13)

אלון וייסמן

1:02.56 (14)

100 חזה

גל פסקרה

1:11.24 (18)

גלי פסקרה

1:11.41 (19)

אלון וייסמן

2:17.77 (13)

אלון וייסמן

2:13.58 (14)

200 חזה

גלי פסקרה

2:31.27 (17)

גלי פסקרה

2:31.53 (19)

אור סבטייה

22.52 (16)  

אור סבטייה

21.93 (14)

50 חופשי

שחר מנחם

26.28 (17)

עדן פסקרה
 

26.64 (19)

אור סבטייה

50.13 (16)     

אור סבטייה

48.36 (14)

100 חופשי

שחר מנחם

56.36 (17)

עדן פסקרה

57.41 (18)

איתי כרמי

1:51.34 (17)

איתי כרמי

1:48.37 (15)

200 חופשי

שחר מנחם

 
2:00.69 (16)

גלי זילברברג

2:03.31 (19)

איתי כרמי

3:56.62 (16)

גיא פרימיס

3:53.02 (18)

400 חופשי

גלי זילברברג

4:12.61 (18)

גלי זילברברג

4:18.97 (19)

איתי כרמי

8:15.81 (17) 


800 חופשי

גלי זילברברג

8:41.09 (18)

גלי זילברברג

8:49.99 (19)

איתי כרמי

15:55.51 (16)

גיא פרימיס

15:29.30 (17)

 1500 חופשי   גלי זילברברג

16:44.61 (18)

 

גלב איאונצ'ב

55.56 (18)

100 מ.א.

שחר מנחם

1:04.01 (16)

 

נמרוד חייט

2:03.39 (09)

נמרוד חייט

2:00.08 (13)

200 מ.א.

דקל שחף

2:19.07 (09)

שחר מנחם

2:17.08 (18)

נמרוד חייט

4:23.86 (09)

נמרוד חייט

4:15.42 (13)

400 מ.א.

שחר מנחם

4:40.11 (17)

שחר מנחם

4:55.46 (18)

סבטייה, יעקובי

זרחין, פרימיס

1:37.68 (19)

יעקב, סבטייה, איאונצ'ב, ברמן
  1:30.19 (18)

4*50 חופשי

פסקרה, מנחם, מורנו, זילברברג 

 
 
1:45.97 (18)

פסקרה, אנגלנדר, זילברברג, זילברברג

1:50.1 (19)

יעקב, סבטייה, איוניצ'ב, פרימיס

3:26.95 (19)

כרמי, סבטייה,

סמוייליץ', ביטון

3:30.62 (15)

4*100 חופשי

אנגלנדר, זילברברג, זילברברג, מורנו

3:56.21 (18)

מנחם, פסקרה, אנגלנדר, זילברברג

3:52.11 (19)

פרימיס, הלוי

יעקובי, איוניצ'ב

7:45.65 (19)

 

4*200 חופשי

 

אנגלנדר, פסקרה, זילברברג, מנחם

8:26.89 (19)

סגל, וייסמן,

חייט, סבטייה

1:43.30 (13)

סגל, וייסמן,

לבני, ברמן

1:43.25 (14)

4*50 מעורב

מנחם,פסקרה, מורנו, זילברברג

 
1:55.94 (18)

מנחם, פסקרה,

מורנו, פסקרה
 
1:58.92 (17)

סגל, ויסמן,

חייט, סבטייה

3:49.57 (13)

סגל, וייסמן,

חייט, ברמן

3:47.65 (13)

4*100 מעורב

שחף, גבריאל, שחף, בכר 4:22.59 (09)

מנחם, פסקרה

מורנו , פסקרה

4:18.79 (19)

     4*50 מיקס חופשי
סבטייה,  איאונצ'ב, מנחם, זילברבר
1:36.57 (18)

 
      4*50 מיקס מעורב
מנחם, פסקרה, איאונצ'ב, סבטייה
1:48.67 (18)