שיאי פארק המים

 
 

בנים

משחה

בנות

50 מ'

25 מ'

25 מ'

50 מ'

נמרוד חייט

24.62 (09) 

נמרוד חייט

24.53 (10)

50 פרפר

דקל שחף

28.16 (10)

טל מורנו

28.69 (18)

נמרוד חייט

53.63 (09) 

נמרוד חייט

53.68 (12)

100 פרפר

רותם פלד

1:02.09 (98)

רותם פלד

1:02.09 (98)

נמרוד חייט

1:57.97 (09)

נמרוד חייט

1:59.1 (12)

200 פרפר

עמית בכר  

 
2:14.27 (10)

עמית בכר

2:15.08 (10)

אור סבטייה

27.17 (13)   

נמרוד חייט

26.67 (10)

50 גב

שחר מנחם 

28.49 (16)

שחר מנחם

29.22 (17)

גיא סגל

59.33 (13)     

נמרוד חייט

55.74 (10)

100 גב

שחר מנחם

 
1:00.43 (17)

שחר מנחם

1:02.59 (17)

שחר גפן

2:07.49 (13)

נמרוד חייט

2:00.38 (10)

200 גב

דקל שחף

 
2:12.00 (09)

שחר מנחם

2:13.16 (18)

אלון וייסמן

29.10 (13)  

אלון ויסמן

28.24 (14)

50 חזה

גלי פסקרה

 
33.17 (17)

גלי פסקרה

33.88 (18)

אלון וייסמן

1:03.71 (13)

אלון וייסמן

1:02.56 (14)

100 חזה

גל סידי

1:11.82 (15)

גלי פסקרה

1:12.22 (18)

אלון וייסמן

2:17.77 (13)

אלון וייסמן

2:13.58 (14)

200 חזה

גלי פסקרה

2:31.27 (17)

גלי פסקרה

2:34.06 (18)

אור סבטייה

22.52 (16)  

אור סבטייה

21.93 (14)

50 חופשי

שחר מנחם

26.28 (17)

עדן פסקרה (18)
 

26.69 

אור סבטייה

50.13 (16)     

אור סבטייה

48.36 (14)

100 חופשי

שחר מנחם

56.36 (17)

עדן פסקרה

57.41 (18)

איתי כרמי

1:51.34 (17)

איתי כרמי

1:48.37 (15)

200 חופשי

שחר מנחם

 
2:00.69 (16)

שחר מנחם

2:04.68 (16)

איתי כרמי

3:56.62 (16)

איתי כרמי

3:53.14 (16)

400 חופשי

שחר מנחם

4:13.52 (17)

גלי זילברברג

4:20.01 (18)

איתי כרמי

8:15.81 (17) 


800 חופשי

גלי זילברברג

8:43.58 (17)

גלי זילברברג

8:52.64 (18)

איתי כרמי

15:55.51 (16)

גיא עזר

15:29.30 (17)

 1500 חופשי   גלי זילברברג

16:44.61 (18)

 

נמרוד חייט

56.50 (12)

100 מ.א.

שחר מנחם

1:04.01 (16)

 

נמרוד חייט

2:03.39 (09)

נמרוד חייט

2:00.08 (13)

200 מ.א.

דקל שחף

2:19.07 (09)

שחר מנחם

2:17.08 (18)

נמרוד חייט

4:23.86 (09)

נמרוד חייט

4:15.42 (13)

400 מ.א.

שחר מנחם

4:40.11 (17)

שחר מנחם

4:55.46 (18)

כרמי, סמוליץ'

ביטון, ויינבאום

1:38.11 (15)

סמויליץ', סבטייה, כרמי, ברמן
  1:32.10 (15)

4*50 חופשי

מנחם, מורנו

זילברברג,פסקרה 
 
 
1:46.43 (17)

פסקרה, זילברברג, מורנו , אנגלנדר

1:51.08 (18)

ברמן, סבטייה

כרמי, לבני,

3:30.27 (14)

כרמי, סבטייה,

סמוייליץ', ביטון

3:30.62 (15)

4*100 חופשי

שחף , בכר,

בכר, שחף

 
3:57.56 (09)

פסקרה, זילברברג, מורנו, זילברברג

3:56.48 (18)

עזר, יעקב

יעקובי, הלוי

7:47.89 (18)

 

4*200 חופשי

 

זילברברג, פסקרה, זילברברג, אנגלנדר

8:31.84 (18)

סגל, וייסמן,

חייט, סבטייה

1:43.30 (13)

סגל, וייסמן,

לבני, ברמן

1:43.25 (14)

4*50 מעורב

מנחם,פסקרה, שגב, פסקרה 

 
1:56.96 (17)

מנחם, פסקרה,

מורנו, פסקרה
 
1:58.92 (17)

סגל, ויסמן,

חייט, סבטייה

3:49.57 (13)

סגל, וייסמן,

חייט, ברמן

3:47.65 (13)

4*100 מעורב

שחף, גבריאל, שחף, בכר 4:22.59 (09)

מנחם, פסקרה

מורנו , פסקרה

4:21.33 (17)