חוגי הילדים- עדכון

 
 

החל מיום שני 11/10 כניסת הילדים לחוגים תתבצע דרך בקרת הכניסה אל האולמות. מיקום החוגים מופיע בחוברת/ באתר