פעילות הפארק בחג שבועות

 
פעילות הפארק בחג שבועות