פרוטקול אסיפה כללית אוקטובר 2019

 
 
פרוטקול אסיפה כללית אוקטובר 2019