דבר המנכ"ל סיכום חציון א' 2019

 
 
 
לדבר המנכ"ל למנויי פארק המים רעות