דבר המנכ"ל סיכום חציון א' 2019

 
דבר המנכ"ל סיכום חציון א
 
 
לדבר המנכ"ל למנויי פארק המים רעות