דבר המנכ"ל לסיכום שנה"ע 2021

 
דבר המנכ"ל לסיכום שנה"ע 2021
 
 
לדבר המנכ"ל למנויי פארק המים רעות