פעילות החוגים ביולי

 
פעילות החוגים ביולי
 
שימו לב לשינויי השעות/ האולמות בחוגים בחודש יולי