פעילות הפארק בחגים (פסח עד שבועות)

 
פעילות הפארק בחגים (פסח עד שבועות)