הודעות ועדכונים

 
הודעות ועדכונים
 
לחצו והתעדכנו בכל ההודעות החשובות
 
פעילות הבריכה הקיצית (זרמים) בחודש יוני:
 
ימים א' עד ה' - מהשעה 18:00 עד 16:00
ימי ו' - מהשעה 18:00 עד 12:00
ימי שבת - מהשעה 18:00 עד 10:00