שעות פעילות הפארק בחגי תשרי

פריט תוכן זה אינו בתוקף