זמינות מסלולים אוגוסט

 
זמינות מסלולים אוגוסט
 
חלוקת הבריכה החיצונית במהלך חודש אוגוסט 2018
על פי מסלולים בכל שעות היום במהלך השבוע.