שעות פעילות בריכת הזרמים בקיץ החל מה 1/7

פריט תוכן זה אינו בתוקף