דבר המנכ"ל לסיכום שנה"ע 2018

 
דבר המנכ"ל לסיכום שנה"ע 2018
 
 
לדבר המנכ"ל למנויי פארק המים רעות